Verkenning mogelijkheden voor machinaal beheer landschapselementen