Uitvoeren beheerevaluaties natuurterreinen

In opdracht van een natuurorganisatie, evalueren wij het uitgevoerde beheer in verschillende terreinen. De evaluaties worden uitgevoerd in het kader van SNL en omvatten terreinen met onder andere kievitsbloemhooiland, kruiden- en faunarijk grasland en bosgebieden. Doel van de evaluaties is om het beheer daar waar mogelijk te kunnen bijsturen. Na gesprekken met zowel ecologen als de terreinbeheerder zijn daarvoor dan ook praktische voorstellen opgesteld, die moeten zorgen voor het verhogen van de natuurwaarden in de terreinen.