Ontwikkeling natuurdrone

Het concept ‘Natuurdrone’ is een vervolg op de door ons ontwikkelde ‘Weidevogeldrone’ en helpt terreinbeheerders bij het optimaliseren van het beheer van natuurterreinen. Met de Natuurdrone kunnen inventarisaties van diverse diersoorten en vegetatiekarteringen sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd.

De Natuurdrone is een platform dat is uitgerust met meerdere camera’s zoals een warmtebeeld- en multispectraalcamera. Daardoor is hij breed inzetbaar. Wat de ‘Natuurdrone’ bijzonder maakt is de nauwkeurige plaatsbepaling en de speciaal voor natuurtoepassingen ontworpen software. Dit maakt het mogelijk om de dronebeelden snel en effectief te analyseren, waardoor verzamelde informatie meteen beschikbaar is.

De Natuurdrone is een initiatief van Brandhof Natuur & Platteland, Clear Flight Solutions en Landschap Overijssel. De komende jaren willen wij de drone doorontwikkelen. Hierbij wordt de software voortdurend aangepast, zodat steeds meer geautomatiseerd in beeld kan worden gebracht. Samen werken wij toe naar een zo compleet mogelijke drone, waar een natuurbeheerder straks niet meer zonder kan.