Maatwerkadvies botanische percelen voor drie agrarische collectieven

Binnen het agrarisch natuurbeheer worden meerdere leefgebieden onderscheiden, waaronder de ‘droge dooradering’. Dit natuurtype bestaat vooral uit een netwerk van lijnvormige landschapselementen, zoals singels en houtwallen, maar ook percelen met botanisch beheer. Veel van deze percelen hebben nog niet de gewenste botanische kwaliteit, daarom is Brandhof Natuur & Platteland door drie agrarische collectieven gevraagd maatwerkadviezen op te stellen.

Voor in totaal ruim 250 percelen, waarvan de kwaliteit als onvoldoende is beoordeeld, wordt door ons een maatwerkadvies opgesteld. Met het maatwerkadvies in de hand kunnen de collectieven met de grondeigenaren goede afspraken maken over het uit te voeren beheer.