Haalbaarheidsonderzoek weidevogeldrone

Samen met Landschap Overijssel en Clear Flight Solutions hebben wij een haalbaarheidsonderzoek rond het inzetten van drones bij de bescherming van weidevogels uitgevoerd. Met het onderzoek is in beeld gebracht of het haalbaar is om weidevogelnesten vanuit de lucht op te sporen en of dit een bijdrage kan leveren aan het behoud van onze weidevogels.

Voor weidevogels zoals de grutto heeft ons land een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat maar liefst 80% van de wereldpopulatie in ons land broedt. Jaarlijks gaan duizenden vrijwilligers op pad om de nesten op te sporen, zodat deze door boeren kunnen worden ontzien. Bovendien worden jaarlijks miljoenen euro’s uitgeven aan agrarisch natuurbeheer voor weidevogels, zoals het realiseren van kruidenrijke weilanden en het uitstellen van de maaidatum. Ondanks dit alles lukt het nog niet op de dalende trend te stoppen.

Om te verkennen of drones kunnen bijdrage aan een betere bescherming, zijn tijdens het weidevogelseizoen 2015 diverse tests uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende drones met een infraroodcamera uitgerust en is gezocht naar weidevogelnesten. Bij deze experimenten werd duidelijk dat in ieder geval een deel van de weidevogelnesten met een drone kan worden opgespoord, zo werden vanuit de lucht diverse nesten gevonden/waargenomen.

Omdat de resultaten van de verkennende tests veelbelovend waren en deze ontwikkeling een grote impact kan hebben op de bescherming van weidevogels, heeft de provincie Overijssel het financieel mogelijk gemaakt om de haalbaarheid in het najaar van 2015 verder te verkennen. De uitkomst is dat de Weidevogeldrone duidelijk toekomst heeft!