Ecologisch onderzoek met drones

In navolging op de door ons ontwikkelde ‘Weidevogeldrone’, hebben wij ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in ecologisch onderzoek met drones. Voor een groot aantal organisaties hebben wij uiteenlopende projecten uitgevoerd, waarbij wij ecologische kennis combineren met de nieuwste technieken. Zo werd een zomerpolder van 1.000 hectare vlakdekkend door ons in beeld gebracht (mapping), werden kolonies geteld en alle ganzennesten gelokaliseerd in een ontoegankelijk moerasgebied.

Met de thermische camera werden inmiddels vele honderden nesten van weidevogels opgespoord, zelfs van soorten als zomertaling, gele kwikstaart, veldleeuwerik en graspieper. Bijzonder was het opsporen van kuikens van de kwartelkoning, een soort waarvan de kuikens door hun verborgen levenswijze vrijwel nooit worden gezien. Ook werden reekalveren opgespoord en succesvolle pilots uitgevoerd rond het tellen van grofwild.

Wat ons  droneplatform bijzonder maakt is de nauwkeurige plaatsbepaling, de geavanceerde camera’s en speciaal voor natuurtoepassingen ontworpen software. Dit maakt het mogelijk om de dronebeelden snel en effectief te analyseren, waardoor verzamelde informatie meteen beschikbaar is.

Onderstaand filmpje geeft een indruk van de mogelijkheden.

De Natuurdrone from Natuurdrone.nl on Vimeo.