Inventarisatie en monitoring

Door middel van gerichte soortinventarisaties kan worden vastgesteld welke planten en dieren in een gebied aanwezig zijn. Deze informatie is van belang bij het bepalen van het gewenste beheer en het ontwikkelen van beleid. Door monitoring kan de ontwikkeling van een soort of soortgroep worden gevolgd, waardoor indien nodig tijdig kan worden ingegrepen. Ook maakt monitoring het mogelijk om het gevoerde beheer en beleid te evalueren.

Wij kunnen de inventarisatie en monitoring van vrijwel alle soortgroepen voor u verzorgen, waarbij wij werken volgens de gangbare protocollen. Hierbij werken wij waar nodig samen met verschillende soort(groep)specialisten binnen ons uitgebreide netwerk. Ook voor bijvoorbeeld een alarmtelling van weidevogels, bomeninventarisatie of het monitoren van faunavoorzieningen kunt u bij ons terecht.

Heikikkers