Innovatieve toepassingen

Eén van onze passies is het naar de praktijk brengen van innovatieve ideeën, waarvan de Weidevogeldrone een mooi voorbeeld is. Andere voorbeelden zijn onderzoek naar predatie met camera’s en temperatuursensoren, onderzoek naar machinaal beheer van landschapselementen en het ontwikkelen van een mobiele weidevogel webcam op zonne-energie.

Door onze nauwe samenwerking met specialisten op het gebied van ICT en terreinbeheerders, kunnen wij optimaal gebruik maken van de nieuwste mogelijkheden en deze naadloos laten aansluiten op de praktijk.

IMG_0770

Landelijke dag SOVON_2