Innovatieve toepassingen

Eén van onze passies is het naar de praktijk brengen van innovatieve ideeën, waarvan de Weidevogeldrone (www.weidevogeldrone.nl) en Natuurdrone (www.natuurdrone.nl) mooie voorbeelden van zijn. Andere voorbeelden zijn onderzoek naar predatie met camera’s en temperatuursensoren, onderzoek naar machinaal beheer van landschapselementen en het ontwikkelen van een mobiele weidevogel webcam op zonne-energie.

Door onze nauwe samenwerking met specialisten op het gebied van ICT en terreinbeheerders, kunnen wij optimaal gebruik maken van de nieuwste mogelijkheden en deze naadloos laten aansluiten op de praktijk.

Landelijke dag SOVON_2