Agrarisch natuurbeheer

Agrarische collectieven hebben een grote verantwoordelijkheid gekregen als het gaat om agrarisch natuurbeheer, waarbij het verbeteren van de balans tussen natuur en landbouw essentieel is. Met onze kennis van zowel landbouw als ecologie, houden wij ons graag bezig met projecten waar zowel natuur- als landbouwbelangen een rol spelen. Wij ondersteunen dan ook diverse collectieven bij hun werkzaamheden, bijvoorbeeld door de aansturing van de uitvoeringsorganisatie op ons te nemen, subsidieaanvragen te begeleiden en de projectleiding van losse projecten op ons te nemen.

Door onze nauwe banden met meerdere collectieven zijn wij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en in staat om waar nodig ook bij andere collectieven bij te springen.

IMG_1394