Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is niet meer weg te denken uit Nederland, wel ligt er een uitdaging om de effectiviteit te verbeteren. Met de komst van het nieuwe stelsel (ANLb) hebben de agrarische collectieven een zware verantwoordelijkheid gekregen. Door onze kennis van zowel landbouw als ecologie, zijn wij de aangewezen partij als het gaat om projecten waar zowel natuur- als landbouwbelangen een rol spelen. Wij ondersteunen dan ook diverse collectieven bij hun werkzaamheden, bijvoorbeeld door de gehele projectcoördinatie op ons te nemen.

Door onze nauwe banden met de collectieven zijn wij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en in staat om waar nodig bij te springen.

Grutto