Diensten

Brandhof Natuur & Platteland is een veelzijdig adviesbureau. Onze praktische, doelgerichte en waar nodig innovatieve insteek maakt het mogelijk uw project tot een succes te maken. Daar waar nodig werken wij samen met verschillende specialisten, zodat u gegarandeerd bent van een optimaal resultaat.

P1140779

 

Medewerkers

Peter van den Brandhof
Peter is ruim 10 jaar werkzaam op het gebied van natuur en platteland en heeft in 2009 Brandhof Natuur & Platteland opgericht. Zijn passies liggen vooral op het gebied van innovaties in het (agrarisch) natuurbeheer, waarbij hij het als een uitdaging ziet om ideeën te vertalen naar de praktijk. Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘Weidevogeldrone’, een idee dat is ontstaan bij het uitoefenen van zijn hobby: onderzoek aan en bescherming van weidevogels. Projecten waar hij zich verder mee bezig houdt variëren van het uitvoeren ecologisch onderzoek met drones tot het van A tot Z begeleiden van projecten.

Joachim van der Valk
Vanwege zijn ervaring met agrarisch natuurbeheer en (weide)vogels en zijn drive om te komen tot een meer ‘natuurinclusieve’ landbouw, zijn dit de thema’s waar Joachim binnen ons bedrijf al jaren aan werkt. Zo is hij sinds de start van het stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) als Regionaal Coördinator werkzaam voor meerdere Agrarische Collectieven. Dankzij zijn kennis van zowel landbouw als natuur is hij bij uitstek in staat partijen bij elkaar te brengen en projecten tot een goed einde te brengen.

Michiel Elderenbosch
Michiel is sinds begin 2017 werkzaam bij Brandhof Natuur & Platteland, als projectmedewerker ecologie en gecertificeerd RPA-L dronepiloot. Hij heeft veel ervaring met veldwerk in zowel binnen- als buitenland en zich gespecialiseerd in ecologisch onderzoek met drones. Verzamelde (drone)data wordt door hem geanalyseerd en met behulp van ArcGIS verwerkt tot het gewenste kaartmateriaal en een eventueel adviesrapport.

Esther Graaskamp
Projectleider agrarisch natuurbeheer

Ursela Ditters
Financieel administratief medewerkster