Ganzennesten lokaliseren met drone

Op verzoek van een natuurorganisatie hebben wij dit voorjaar een pilot uitgevoerd, waarbij nesten van Grauwe gans in een ontoegankelijk moerasgebied in beeld zijn gebracht. Met behulp van onze drone, uitgerust met een geavanceerde warmtecamera, werden de nesten moeiteloos gevonden. Een leuke bonus was een vissende roerdomp, die zich weinig van de drone leek aan te trekken.

ganzen_nest_0680