Gebiedsaanvragen beschikt door provincie

Brandhof Natuur en Platteland heeft voor zowel Collectief Noordwest Overijssel als Noordoost-Twente de gebiedsaanvraag in het kader van het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgesteld. Beide gebiedsaanvragen zijn in juli door de collectieven ingediend en inmiddels heeft de provincie de beschikkingen afgegeven. Een belangrijke stap in de aanloop naar de start van het nieuwe stelsel in 2016.

In de gebiedsaanvragen is beschreven op welke wijze de collectieven de komende jaren aan de doelen die de provincie in het natuurbeheerplan heeft vastgelegd gaan werken. De plannen zijn door ons zowel op ecologisch als financieel vlak voorzien van een degelijke onderbouwing. Nu de beschikking is afgegeven kunnen de collectieven aan de slag met het afsluiten van de beheercontracten, een flinke klus die voor 1 januari 2016 gereed moet zijn.

Grutto's