Brandhof stelt ook beheerplan Collectief Midden Overijssel op

In navolging op Collectief Noordwest Overijssel, heeft ook Collectief Midden Overijssel ons gevraagd het collectief beheerplan op te stellen. Dit beheerplan vormt de basis voor de gebiedsaanvraag, die het collectief eind juni bij de Provincie Overijssel moet indienen. Deze aanpak komt voort uit het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuurbeheer dat vanaf 2016 in werking treedt en waarbij de collectieven een centrale rol spelen.

In het collectief beheerplan worden de met boeren af te sluiten beheerovereenkomsten onderbouwd, waarbij wordt aangegeven hoe het beheer bijdraagt aan de doelen die het collectief zich heeft gesteld. Hierbij wordt ook ingegaan op de ruimtelijke samenhang met natuurgebieden, beheermoza√Įeken en de spelregels van het Natuurbeheerplan. Aan de hand van het collectief beheerplan kan het Collectief eenvoudig de gebiedsaanvraag opstellen.

Beheerplan Midden Overijssel