Beheerstrategie Collectief Noordwest Overijssel afgerond

Vanaf 2016 treedt het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer in werking. Nieuw hierin is dat een collectieve aanpak vanuit het gebied zelf centraal staat. De collectieven stellen zelf een strategie op waarin is beschreven hoe zij op een effectieve manier invulling willen geven aan het agrarisch natuurbeheer.

Op verzoek van het collectief heeft Brandhof Natuur & Platteland de beheerstrategie voor Noordwest Overijssel opgesteld. De beheerstrategie is in nauw overleg met de veldmedewerkers van het collectief tot stand gekomen en sluit goed aan bij de kenmerkende waarden van Noordwest Overijssel en de wensen van het bestuur. De beheerstrategie is medio mei opgeleverd en ook bij de provincie Overijssel erg goed ontvangen.

De beheerstrategie vormt voor de veldmedewerkers van het collectief de basis voor de ‘voorintekening’. Tijdens deze voorintekening kunnen boeren hun interesse in een beheerovereenkomst kenbaar maken. De resultaten worden vervolgens verwerkt tot een collectief beheerplan, waarin het collectief aangeeft welke overeenkomsten daadwerkelijk worden afgesloten. Het collectief heeft Brandhof Natuur & Platteland gevraagd om ook het beheerplan op te stellen.

Beheerstrategie NW Overijssel