Nieuwe medewerker: Albert Corporaal

Per 1 januari 2015 is Albert Corporaal het team van Brandhof Natuur & Platteland komen versterken. Wij zijn erg blij met zijn komst en de grote hoeveelheid kennis en ervaring die hij met zich meebrengt. Albert zal zich onder andere bezig gaan houden met projecten op het snijvlak tussen natuur en landbouw, vegetatiekarteringen en landschapsecologie.

Albert is van huis uit (landschaps)ecoloog en heeft onder meer voor Alterra, Staatsbosbeheer en LNV een groot aantal projecten op het gebied van landbouw, natuur en ecologie uitgevoerd. Vaak ging het hier om projecten waarbij landbouw, water en natuur nauw met elkaar verweven zijn. Daarnaast heeft Albert een grote kennis van riviersystemen, de  Nederlandse en Europese flora en veel faunagroepen in Nederland. Ook maatschappelijk is Albert erg actief, zo bekleedt hij diverse bestuurs-functies. Daarnaast schrijft hij regelmatig in boeken, publiceert hij rapporten en artikelen, is hij regelmatig als spreker te gast bij universitaire en HBO-opleidingen en wordt hij regelmatig gevraagd als forumdeelnemer. Al met al een zeer welkome aanvulling op ons team!