Nulmeting kuikenland

De Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten neemt sinds 2014 het beheer van een weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer voor haar rekening. Om een beeld te krijgen van de huidige geschiktheid van de percelen voor weidevogels, is Brandhof Natuur & Platteland gevraagd om de beginsituatie op een gestandaardiseerde wijze in beeld te brengen.

In totaal is van zo’n 200 hectare de uitgangssituatie vastgelegd, waarbij de percelen zijn beoordeeld op geschiktheid als kuikenland. Hierbij is o.a. gekeken naar de vegetatiesamenstelling (gebaseerd op Bax en Schippers), de doordringbaarheid van de vegetatie voor kuikens en de graslengte. Ook is de situatie van ieder perceel gefotografeerd, waarbij de co√∂rdinaten zijn vastgelegd. Op deze wijze kan aan het einde van de beheerperiode op een objectieve wijze worden vastgesteld of het beheer succesvol is geweest.