Coördinatie weidevogelbescherming Landschap Overijssel

Jaarlijks ondersteunt Landschap Overijssel bijna 600 vrijwilligers die zich bezig houden met de bescherming van weidevogels in Overijssel. Landschap Overijssel heeft Brandhof Natuur & Platteland gevraagd om in 2014 de volledige coördinatie voor haar rekening te nemen.

Al circa twintig jaar is Brandhof Natuur & Platteland actief op het gebied van weidevogels en de bescherming daarvan, met deze ervaring hopen wij de vrijwillige weidevogelbescherming in Overijssel een impuls te kunnen geven. Gezien de nog steeds teruglopende aantallen weidevogels en vergrijzing onder vrijwilligers is het belang hiervan groot.

De werkzaamheden voor Landschap Overijssel bestaan ondermeer uit het onderhouden van de contacten met de vrijwilligersgroepen, het organiseren van de jaarlijkse regio-overleggen en provinciale weidevogelavond, het verzamelen en registreren van de gegevens van de groepen en opstellen van nieuwsbrieven. Bovendien wordt gewerkt aan nieuwe initiatieven, zoals een project ter bescherming van kieviten op bouwland en het opsporen van weidevogelnesten met een drone.

Onderstaand twee nieuwsbrieven die in opdracht van Landschap Overijssel zijn verspreidt onder vrijwilligersgroepen en andere betrokken organisaties.

weidevogelbulletin Nr 17 juli 2013 
weidevogelbulletin Nr 18 april 2014