Pilotproject uitrasteren nesten

Momenteel werken wij in het Staphorsterveld aan een pilotproject waarbij wulpennesten worden uitgerasterd met stroomdraad. Onderzocht wordt of dit een effectieve methode is om predatie door vossen te voorkomen, iets wat in het Staphorsterveld een groot probleem is.

Het onderzoek is in volle gang en de cameravallen hebben inmiddels mooie beelden opgeleverd, waarvan er onderstaand enkele zijn weergegeven.

IMG_0126 IMG_2194 IMG_2034 IMG_1291 IMG_1116 IMG_1294 IMG_0198